Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
            Trụ sở: 108 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
            Điện thoại: 043-9421030 - Fax: 043-9421032
            Website: www.vietinbank.vn

Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank
            Trụ sở: 133 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
            Điện thoại: (84) 04-37332313

Phòng Tổ Chức Cán Bộ và Đào Tạo
            Tầng 11 - 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
            Điện thoại: 043-9421200 - Fax : 043-9421086