Chuyên mục

(Ví dụ: java, tin học văn phòng, nguyen van ba...)
 
Level1 - Unit 5
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 11347 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 08:32 01/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 1 - Unit 4
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 5546 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 08:32 01/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 1 - Unit 3
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 6689 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 08:26 01/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 1 - Unit 28
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 1455 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 08:58 02/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 1 - Unit 27
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 1245 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 08:57 02/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 1 - Unit 26
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 1493 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 08:57 02/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 2 - Unit 25
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 1013 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 10:12 01/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Level 2 - Unit 29
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 1166 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 10:07 01/08/13
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
TPP-KBL
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 1464 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:21 10/11/16
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quy định về quản lý tài sản cố đinh, CCDC
ggg: 5445
s
Phí xem: 1,000 - Thời lượng: 0 '
Số người xem: 468 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:03 16/11/16
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Trang 1/45Trang đầu   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Trang cuối