Tin đào tạo
Xây dựng và triển khai Chương trình “Thực hành thẩm định hồ sơ tín dụng”
Updated at: 12/09/16

Với kinh nghiệm học hỏi được và các nguồn nội lực hiện có, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank (Trường) đã thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thực hành thẩm định hồ sơ tín dụng”. Đây là chương trình ngân hàng thực hành hiện đại, phát triển đào tạo nghiệp vụ, trang bị kiến thức thực tiễn, kỹ năng cần thiết cho cán bộ tín dụng sẵn sàng trong công việc.

Nhóm tác giả Trường ĐT&PTNNL đạt giải trong cuộc thi “Sáng tạo Trẻ”
 
Nhóm tác giả Trường ĐT&PTNNL đạt giải trong cuộc thi “Sáng tạo Trẻ”

Đưa “thực hành” vào “thực tế”

Thống kê các khóa học đào tạo thẩm định tín dụng tại Trường trong giai đoạn 2012 - 2014 cho thấy: Nhu cầu cán bộ cần đào tạo kỹ năng thẩm định tín dụng trong hệ thống VietinBank qua các năm khá lớn và tăng lên theo thời gian. Bên cạnh đó, học viên cũng như lãnh đạo phòng/ban nghiệp vụ Trụ sở chính và lãnh đạo chi nhánh đều mong muốn chương trình đào tạo thẩm định tín dụng cần bổ sung thêm các tình huống thực tế phát sinh, cách thức giải quyết, cách thẩm định trong thực tế. Đặc biệt, học viên đề nghị được học thực hành thẩm định trên hồ sơ tín dụng.

Những ý kiến này cũng đồng nhất với định hướng của Ban Lãnh đạo VietinBank trong công tác đào tạo. Theo đó, Ban Lãnh đạo VietinBank đặt ra mục tiêu đào tạo trong toàn hệ thống là: Xây dựng ngân hàng thực hành hiện đại, phát triển đào tạo thực hành nghiệp vụ, kỹ năng, luồng công việc, tư duy ra quyết định kinh doanh… Định hướng đào tạo này nhằm “sản xuất” ra cán bộ tại các vị trí cán bộ quan hệ khách hàng, giao dịch viên, cán bộ phân tích, cán bộ tác nghiệp… sẵn sàng cho các yêu cầu công việc trong hệ thống.

Chương trình “Thực hành thẩm định hồ sơ tín dụng” đặt mục tiêu vào việc trang bị kiến thức thực tiễn, kỹ năng cần thiết cho cán bộ tín dụng. Với chương trình này, sau khóa học thì học viên sẽ được trang bị những kỹ năng đầy đủ cho công việc. Cụ thể: Cán bộ biết cách thu thập các hồ sơ đầu vào cần thiết để phục vụ thẩm định; rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý hiệu quả các thông tin, đặc biệt là kỹ năng đọc hồ sơ tín dụng khách hàng; phát hiện các vấn đề trong bộ hồ sơ để có định hướng thẩm định phù hợp.

Bên cạnh đó, học viên biết cách ứng dụng kiến thức về lý thuyết thẩm định phương án/dự án, nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi và hiệu quả phương án/dự án vào thực tế thẩm định hồ sơ. Từ đó, họ tự xác định các phương thức cấp tín dụng phù hợp bao gồm các thông tin về thời hạn cho vay, số tiền cho vay…; lập tờ trình thẩm định cho vay tiêu dùng/cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh/cho vay dự án đầu tư…

Kết quả rõ rệt

Năm 2015, Trường đã xây dựng thành công một số Chương trình “Thực hành thẩm định hồ sơ tín dụng” và thí điểm đưa vào đào tạo thực hành cho một số khóa đào tạo cán bộ mới vị trí Quan hệ khách hàng/Thẩm định. Sau các khóa có đào tạo thực hành thẩm định hồ sơ tín dụng, Trường đã ghi nhận được những phản ứng rất tích cực từ học viên. Đa số học viên cảm thấy rất hứng thú và mong muốn được thực hành thêm nhiều hồ sơ thực tế đa dạng nghiệp vụ.

Năm 2016, Trường tiếp tục đưa các Chương trình “Thực hành thẩm định hồ sơ tín dụng” vào đào tạo thực hành tại tất cả các khóa đào tạo dành cho cán bộ mới vị trí Quan hệ khách hàng/Thẩm định. Trường sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện danh mục các chương trình đào tạo thẩm định hồ sơ tín dụng theo phương thức đa dạng, với đầy đủ các nghiệp vụ (cấp giới hạn tín dụng, cho vay vốn lưu động, cho vay dự án đầu tư…) dành cho nhiều đối tượng học viên của Khối Bán lẻ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp và phù hợp với đặc thù của từng vùng miền.

Dự kiến các năm tiếp theo, Trường sẽ lấp đầy các chương trình thực hành nghiệp vụ tín dụng (bao gồm các nghiệp vụ tài trợ thương mại như: bảo lãnh, L/C…). Bên cạnh đó, Trường tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các chương trình thực hành tư duy tín dụng cho cấp trưởng, phó phòng và các chương trình thực hành tư duy kinh doanh cho cấp giám đốc, phó giám đốc chi nhánh.

Thùy Linh